Bokningsvillkor


  • Sjöskolan på Beckholmen

Bokningsvillkor


Bokning sker via hemsidan, mail eller per telefon till Sjöskolan. Inom några dagar skickas en bekräftelse via mail.

Betalning
Inom en vecka efter anmälan skickar vi dig fakturan för din beställning. Betalningsvilkor 30 dagar. Om kursstarten är inom färre dagar justeras betalningsvillkoren så att fakturan förfaller innan kursstarten. För den som vill ha andra betalningsvillkor, kontakta oss, så diskuterar vi saken!

För den som inte betalar sina fakturor i tid tillkommer påminnelseavgift och räntekostnader.

Avbokning

  • Vid avbokning tidigare än 14 dagar före kursens startdatum återfås hela kursavgiften.
  • Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart återfås 50 % av kursens totala summa.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursens början återbetalas ej kursavgiften.
  • Vid sjukdom se nedan.

Kurslitteratur
Om du väljer att få dina kursböcker skickade med post, ett tillval när du beställer, så skickar vi dina böcker 1 vecka efter din beställning. Om du ångrar din litteraturbeställning ersätts endast litteratur returnerad i obruten förpackning.
Det går också bra att hämta böckerna hos Sjöskolan, slå gärna en signal dagen innan så bestämmer vi en tid.

Sjukdom
Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till krävs läkarintyg för att du ska få tillbaka hela kursavgiften.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Sjöskolan.

Ombokning
Om du vill byta kursdatum av personliga skäl gäller ovan avbokningsregler, det är alltså fritt att byta kursdatum fram till 2 veckor innan kursstart.

Att ställa in en kurs...
Det sker endast i nödfall. Men vi reserverar oss för att vi kan komma att göra det på en kurs som har mindre än 8 deltagare. Och i sådana tråkiga fall meddelar vi dig senast en vecka före kursstart på förarintyg och kustskeppare samt tio dagar i förväg på övriga kurser.

Fakturor
Sjöskolan på Beckholmen använder Nox Finans för utskick av våra fakturor.


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2017 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top