Bokningsvillkor


  • Sjöskolan på Beckholmen

Bokningsvillkor


Bokning sker via hemsidan, mail eller per telefon till Sjöskolan. Inom några dagar skickas en bekräftelse via mail.

Betalning
Inom en vecka efter anmälan skickar vi dig två fakturor; en på anmälningsavgiften som är på 1000 kr inkl. moms för förarintyg, kustskeppare, och utsjöskeppare samt 2000 kr exkl. moms för fartygsbefäl och maskinbefäl. Anmälningsavgiften ska betalas inom 10 dagar medan slutavgiften ska betalas senast två veckor före kursstart. När kurspriserna anges är anmälningsavgiften alltid inkluderad i den totala kurskostnaden. För den som vill ha andra betalningsvillkor, kontakta oss, så diskuterar vi saken!

För den som inte betalar sina fakturor i tid tillkommer påminnelseavgift och räntekostnader.

Avbokning
Vid avbokning återfås inte anmälningsavgiften annat än i sjukdomsfall, se nedan.

  • Vid avbokning tidigare än 14 dagar före kursens startdatum återfås hela kursavgiften, dock ej anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning 7-13 dagar före kursstart återfås 50 % av kursens totala summa.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursens början betalas hela beloppet.

Kurslitteratur
Endast kurslitteratur i obruten förpackning ersätts om kurslitteratur skall returneras.

Sjukdom
Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till krävs läkarintyg för att du ska få tillbaka hela beloppet inkl anmälningsavgiften.

Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Sjöskolan.

Att ställa in en kurs...
Det sker endast i nödfall. Men vi reserverar oss för att vi kan komma att göra det på en kurs som har mindre än 8 deltagare. Och i sådana tråkiga fall meddelar vi dig senast en vecka före kursstart på förarintyg och kustskeppare samt tio dagar i förväg på övriga kurser.

Fakturor
Sjöskolan på Beckholmen använder Nox Finans för utskick av våra fakturor.


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2017 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer
Film


Top