Advanced Fire Fighting


  • Advanced Fire Fighting
  • Advanced Fire Fighting
  • Advanced Fire Fighting
  • Advanced Fire Fighting

Advanced Fire Fighting, lär dig släckledarens roll ombord. 

Advanced Fire Fighting är en vidareutbildning för dig som gått Basic Safety kursen. Du lär dig släckledarens roll ombord, med fokus på kommunikation,  samt deltar i praktiska övningar.

Kursen är 3 dagar lång och som vanligt på Sjöskolan varvas teori med praktiska övningar.  Utbildningen sker i genuin fartygsmiljö.

Kursens omfattning uppfyller de krav som angetts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47), i enlighet med Manilafördraget/S.T.C.W. koden sektion A-VI/3.

Advanced Fire Fighting finns även som refresh, fortutbildning!

Läs mer om vår refreshutbilding här.

Efter genomförd kurs får du ett kursintyg utställt av Transportstyrelsen.

Inträdeskrav:
Inneha giltigt läkarintyg för sjöfolk, ej äldre än 2 år samt giltigt Basic Safety kursintyg.
Dessa förhandskrav skall uppvisas senast i samband med kursstart, då skall du även uppvisa giltlig ID-handling.

Tycker du att det är många regler? Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.


Utbildningens innehåll

Kursen vänder sig till personal på fartyg och offshore som har en befattning som brandchef

ombord.

Kursen innehåller följande kursavsnitt;

  • Brandskyddsteori
  • Praktiska övningar, 
  • Brandbekämpning ombord
  • Rök- och släckövningar
  • Kemskydd

 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna;

- redogöra för grundläggande brandteori

- redogöra för fartygets säkerhetsorganisation

- samverka och kommunicera med intern och extern räddningsenhet

- ventilationskontrollera en brand

- redogöra för gällande svenska bestämmelser

- redogöra för brandbekämpande åtgärder vid farligt gods

- redogöra för särskilda risker ombord

- utföra inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning

- redogöra för hur släckning med vatten ombord påverkar stabiliteten

- bedöma olycksplatsen och skadades behov av hjälp med beaktande av egen säkerhet

- ladda, kontrollera, släcka med handbrandsläckare

- förklara hur rökdykning genomförs ombord

- släcka brand i maskinrum.

- släcka brand i kläder

- använda skumsläckningsutrustning

- redogöra för kemskydd


Utbildningstider

-
Vi har inga schemalagda kurser planerade
Men kontakta oss gärna om du är intresserad!
Plats finns

Pris

I dagsläget har vi inga schemalagda kurstillfällen. Men kontakta oss gärna vid intresse!

Instruktörer
Kjell Johansson
Rickard Jönsson
Eric Lindén


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2019 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top