Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW


  • Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW 1
  • Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW 2
  • Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW 3

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW, en YH-utbildning för att du skall kunna arbeta som ångmaskinist på ett litet ångfartyg

Nästa kursstart våren 2019.
Skicka in din ansökan via YH-antagning. Klicka på denna länk och fyll i dina uppgifter.

Sista ansökningsdag är den 10 december 2018.
Ansökningsbesked ges den 18 december.
Planerad kursstart är den 21 januari, 2019.
Examen är planerad till juni 2019.

 

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW är en utbildning som ger dig behörighet att arbeta som eldare på alla ångdrivna traditionsfartyg eller som teknisk chef på ångfartyg upp till 75 kW. Utbildningsplanen är fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan samt Transportstyrelsen..

Det enda förhandskravet till utbildningen är ett godkänt ”läkarintyg för sjöfolk”, enligt Transportstyrelsens mall. Hör av dig till oss om du har några frågor kring läkarintyget så hjälper vi till. Samma läkarintyg krävs för att efter utbildningen få anställning på fartygen.
Då det är en yrkeshögskoleutbildning krävs gymnasiebetyg, saknar du gymnasiebehörighet kan du istället hänvisa till liknande utbildning eller reell kompetens. Mer information om detta hittar du när du registrerar din ansökan.

Utbildningen är finansierad genom YH-myndigheten och ger rätt till CSN-bidrag. Eleven står för kostnader så som kurslitteratur, eventuell logi samt kost. Inga kostnder tillkommer för examination eller kursintyg, däremot står eleven själv för kostnader för eventuella certifikat som Transportstyrelsen senare kan kräva.

Då utbildningen arrangeras via YH-myndigheten samt att vi har begränsat antal utbildningsplatser sker en uttagning till utbildningen genom en urvalsprocess där tidigare utbildning viktas enligt nedan.

 

 


Utbildningens innehåll

Ångmaskinistutbildningen omfattar Ångtekniskt påbyggnadsblock (35 p) där 5 poäng motsvarar en veckas studier. Dessutom ingår Basic Safety (8 p), CCM (5 p), Maskinbefäl klass VIII (8 p), MFA (4 p), Sjötid (40 p). Totalt 100 YH-poäng.
Vilket är att jämställa med 1 termin med helfarts studier.

Så långt möjligt är genomförs utbildningen på kvällar och helger, men dagtid förekommer också. Teori och praktik ombord på ångbåtarna på Beckholmen, men även andra båtar är möjligt. Deltagande via distans kommer finnas till viss möjlighet, men Transportstyrelsen kräver närvoro på samtliga säkerhetskurser ca 15 dagar. Plus dagar för skriftlig examen.

Viktning: (vid händelse av fler sökande än kursplatsr rangordnas ansökningarna enligt nedan)
Tidigare utbildning
Dokumenterad relevant utbildning ger poäng i urvalsprocessen
Ångutbildning max 80 poäng
Maskinutbildning max 20 poäng
Maxpoäng för betyg är 100 poäng

Vi har möjlighet att ta emot max 20 elever.

Saknar du utbildning råder vi dig att söka ändå, då detta inte är något krav. Samt att det finns möjlighet att komplettera med reell kompetens.

 

All teoretisk utbildning genomförs i Sjöskolans lokaler på Beckholmen.
Praktiken genomförs på anvisade båtar.

Skicka in din ansökan via YH-antagning. Klicka på denna länk och fyll i dina uppgifter.


Utbildningstider

-
Anmälan via länken i informationstexten.
Studier våren 2019, examen juni 2019.
Sista ansökningsdag 10 december.

Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2018 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top