Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW


  • Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW 1
  • Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW 2
  • Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW 3

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW, en YH-utbildning för att du skall kunna arbeta som ångmaskinist på ett litet ångfartyg

Nästa kursstart är planerad till hösten 2018.
Under förutsättning att myndigheten ger tillstånd till skolan att genomföra utbildningen.
 

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW är en utbildning som ger dig behörighet att arbeta som eldare på alla ångdrivna traditionsfartyg eller som teknisk chef på ångfartyg upp till 75 kW. Utbildningsplanen är fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Det enda förhandskravet till utbildningen är ett godkänt ”läkarintyg för sjöfolk”, enligt Transportstyrelsens mall. Hör av dig till oss om du har några frågor kring läkarintyget så hjälper vi till. Samma läkarintyg krävs för att efter utbildningen få anställning på fartygen.
Då det är en yrkeshögskoleutbildning krävs gymnasiebetyg, saknar du gymnasiebehörighet kan du istället hänvisa till liknande utbildning eller reell kompetens. Mer information om detta hittar du när du registrerar din ansökan.

Utbildningen är finansierad genom YH-myndigheten och ger rätt till CSN-bidrag. Eleven står för kostnader så som kurslitteratur, eventuell logi samt kost. Inga kostnder tillkommer för examination eller kursintyg, däremot står eleven själv för kostnader för eventuella certifikat som Transportstyrelsen senare kan kräva.

Då utbildningen arrangeras via YH-myndigheten samt att vi har begränsat antal utbildningsplatser sker en uttagning till utbildningen genom en urvalsprocess där tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet viktas enligt nedan.

 


Utbildningens innehåll

Ångmaskinistutbildningen omfattar Ångtekniskt påbyggnadsblock (35 p) där 5 poäng motsvarar en veckas studier. Dessutom ingår Basic Safety (8 p), CCM (5 p), Maskinbefäl klass VIII (10 p), MFA (4 p), Sjötid (40 p). Totalt 102 YH-poäng.
Vilket är att jämställa med 1 termin med helfarts studier.

Så långt möjligt är genomförs utbildningen på kvällar och helger, men dagtid förekommer också. Teori och praktik ombord på ångbåtarna på Beckholmen, men även andra båtar är möjligt. Se schema längre ner på denna sidan.

Viktning: (vid händelse av fler sökande än kursplatsr rangordnas ansökningarna enligt nedan)
Tidigare utbildning
Dokumenterad relevant utbildning ger poäng i urvalsprocessen
Ångutbildning 20 poäng
Maskinutbildning 10 poäng
Maxpoäng för betyg är 30 poäng
Yrkeserfarenhet
Dokumenterad relevant sjötid ger poäng i urvalsprocessen.
5 poäng per sjötidsmånad
Maxpoäng för relevant sjötid är 70 poäng
Totalt max antal poäng 100

Vi har möjlighet att ta emot max 20 elever.

Saknar du utbildning eller tidigare yrkeserfarenehet råder vi dig att söka ändå, då detta inte är något krav. Samt att det finns möjlighet att komplettera med reell kompetens.

 

All teoretisk utbildning genomförs i Sjöskolans lokaler på Beckholmen.
Praktiken genomförs på anvisade båtar.


Utbildningstider

-
Studier våren 2016, examen juni 2016.

Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2018 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top