Basic Safety Refresh


 • STCW kurs 1
 • STCW kurs 2
 • STCW kurs 3
 • STCW kurs 4

Basic Safety refresh kurs för dig som redan gått grundkursen

Basic Safety REFRESH är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal som har ett certifikat sedan tidigare (men som ej behöver vara Manila) och som har tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

Kursen genomförs under tre hela dagar. Kursen hålls delvis i Sjöskolans lokaler på Beckholmen samt på brandfältet i Rosersberg. Som vanligt på Sjöskolan varvas teori med praktiska övningar i genuin fartygsmiljö.

Basic Safety STCW REFRESH är en kurs i grundläggande säkerhet för sjöpersonal och motsvarar kraven i STCW-koden sektion A-VI/1, TABELL a-vi/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 OCH TSFS 2013:47.

Denna kurs finns också som en kombnationskurs tillsammans med Advanced Fire Fighting refresh, läs mer här.
Då får du bägge kurserna vid samma tillfälle.

Kursens omfattning uppfyller de krav som angetts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, i enlighet med Manila föredraget. Sjöskolan på Beckholmen var först i Sverige med att kunna erbjuda utbildningen efter Manila föredraget 2012.

Så här står det i reglementet:
"All sjöpersonal skall ha fullgjort godkänd utbildning i grundläggande säkerhet (Basic Safety) och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation.”

Sjöskolan är certifierad av Transportstyrelsen att genomföra Basic Safety. Våra instruktörer har lång erfarenhet och mycket goda referenser. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

Inträdeskrav
För att kunna gå en fortbildnings/refreshkurs krävs tidigare certifikat på Grundläggande säkerhet Basic Safety, det är viktigt att det är ett svenskt certifikat då Transportstyrelsen inte godkänner utländska utbildningar till refreshkurserna. Det går också bra med ett svenskt utbildningsintyg.
Alternativt påteckning på behörighetsbeviset (regel VI/1).
Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.
Samt att du skall uppvisa ett giltigt läkarintyg.
För övriga krävs en ny genomgången grundkurs.
Dessa förhandskrav skall uppvisas senast i samband med kursstart, då skall du även uppvisa giltlig ID-handling.

Längst ned på denna sida hittar du en länk till Transportstyrelsens informationdokument.

Efter genomförd kurs får du ett kursintyg. Med hjälp av detta tar du sedan ut ett certifikat på Transportstyrelsen.

Tycker du att det är många regler?
Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.


Utbildningens innehåll

 • Brandskydd
 • Överlevnadsteknik
 • Sjukvård
 • Personlig säkerhet och ansvar

Utbildningstider

Tre dagar i rad
Stockholm 15-17 maj 2019
Plats finns

Stockholm 18-20 sept 2019
Plats finns

Stockholm 23-25 okt 2019
ons-fred
Plats finns

Stockholm 20-22 nov 2019
ons-fre
Plats finns

Pris

9.000 kr ex moms, som inkluderar litteratur, lån av skyddskläder, kaffe/te och bröd alla för- och eftermiddagar samt lunch den dagen som kursen är på brandfältet.

Vid anmälan ange klädstorlek under "meddelanden".

Sista dagen efter genomförd kurs får du ett kursintyg. Därefter beställer du själv ett certifikat från Transportstyrelsen. (Detta är nytt från 2012-09-01 och kostnaden för detta är 1.100 kr som betalas direkt till Transportstyrelsen.)

Instruktörer
Kjell Johansson
Rickard Jönsson
Eric Lindén
Milo Dahlmann


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2019 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top