CCM, Crowd-and Crisis Management


  • ccm

CCM/Crowd-and Crisis Management, en krishanteringskurs.

Den här utbildningen vänder sig till dig som har till uppgift att leda och hantera passagerare i en krissituation ombord.

Utbildning i krishantering och mänskligt beteende för personal inom yrkessjöfart. Du lär dig fartygets säkerhetsorganisation, ledarskap och beslutsfattande i krissituationer, hantering av passagerare, teorin bakom stress och stresshantering samt kommunikation i utsatta lägen. Teori och praktik ombord på fartyg vid kaj.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på passagerarfartyg med fler än 100 passagerare på däck eller i maskin och som har till uppgift att hantera passagerare i händelse av en krissituation ombord.

Utbildningen följer den svenska Transportstyrelsens krav och efter utbildingen erhåller du ett kursintyg som refererar till STCW conventionen regel V/2.4 (Crowd Management Training) och V/2.6 (Crises Management and Human behaviour Training). Med detta kursintyg kan du sedan ansöka om ett certifikat från Transportstyrelsen som refererar till STCW conventionen regel V/2.6.

I samband med kursstart skall du uppvisa giltlig ID-handling.


Utbildningstider

Pris

Pris: 9.000 kr ex moms

 

Instruktör
Kjell Johansson


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2019 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top