Fartygsbefäl klass 8 refresh


  • Fartygsbefäl klass 8 refresh

Fartygsbefäl klass 8 refresh, uppdateringskursen för dig med ambitioner.

Fartygsbefäl klass 8 refresh är en utbildning för dig som behöver ett nytt utbildningsintyg för att ta ut behörigheten. Utbildningsintyget får vara max 5 år gammalt för att du skall kunna ansöka om behörighet hos Transportstyrelsen. För att få ett nytt utbildningsintyg måste du genomföra ett nytt skriftligt prov för Fartygsbefäl klass 8, samt genomföra de obligatoriska momenten för radar brand och sjukvård. Du skall även uppvisa ett SRC, ett VHF-certifikat som är från år 2000 eller senare. Är ditt VHF-certifikat äldre än så ingick inte DSC i lektionerna. Är du osäker på om ditt certifikat är det rätta eller ej kan du se det på certifikatet, om SRC omnämns där har du det rätta annars inte.

Sjöskolans refreshkurs innehåller alla de ämnen du behöver för att klara skrivningen, igen. Du får både radarteori samt radarpraktik, säkerhet med brand inklusive de obligatoriska praktiska momenten, sjukvård inkl. HLR, VHF för dig som behöver det och sjörätt med stabilitet och miljö. Om du känner dig osäker på även navigationsdelen på det skriftliga provet rekommenderar vi att du går om hela kursen, den hittar du här. För även om du har gått kurs tidigare och genomfört prov tidigare måste du skriva om hela provet, oavsett vilket kursupplägg du väljer.

Möjligheten att ta ut behörigheten på Fartygsbefäl klass 8 ökade i och med uppdateringarna av regelverket 2018.

Nu kan du på bara 12 månaders sjötid har möjligheter att söka behörighet för upp till 40 brutto. Tidigare var bara 70 brutto möjligt att söka, och då med 24-36 månaders sjötid. Möjligheten att söka 70 brutto finns fortfarande med samma gränsdragningar som tidigare. Du kan läsa mer om dessa nya regler i TSFS 2017:100 på Transportstyrelsens hemsida. På Transportstyrelsens hemsida hittar du även massa information om de nya reglerna kring egenkontroll för den mindre sjöfarten samt information om de nya gränsdragningarna för skepp, som inte längre går vid 12x4 meter utan istället LOA 24 meter. Börja läsa på Transportstyrelsens hemsida här.


Utbildningens innehåll

  • Teori och praktik på radar
  • VHF (kan utgå om du redan har SRC)
  • Stabilitet
  • Meteorologi
  • Brandskydd
  • Hälso- och sjukvård
  • Nödsituationer; olika kommunikationsmetoder.
  • Passagerarsäkerhet och personlig säkerhet; säkerhetsorganisation ombord, utrustning lagar och förordningar.
  • Övning med livflotte i havet året runt

Kurstider
3 och en halv kursdagar, i rad..

Förkunskaper
Inga formella förkunskaper krävs, men du förutsätts genomföra hela Fartyg 8-skrivningen efter genomförd kurs. Inklusive navigationsdelen.
I samband med kurstart skall du uppvisa giltlig ID-handling.

Läkarintyg för sjöpersonal
Vid examinationen måste du uppvisa ett hälsointyg för sjöfolk avseende hörsel, syn och färgseende. En läkare kommer hit under kursens gång! Vilka krav som gäller för läkarintyget kan du läsa på Transportstyrelsens hemsida här.

Examinatorer
Auktoriserade av Chalmers tekniska högskola, respektive Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Kurslitteratur och arbetsmaterial delas ut vid kursstart. Du kan få det hemskickat för en avgift på 130 kr, - ange det gärna under meddelanden på anmälan.

Hur stora grupper? 
På Sjöskolan är maxantalet på kursen 12-14 personer. Detta för att kunna ge varje individ god handledning. På radarpraktiken är vi max 4-5 personer per körning.

Lokal
Hus 526, Beckholmen, Stockholm. Gratis p-plats.

Schema (preliminärt)
Dag 1 kl. 09-16 Radar

(dag 1, 2 eller 3 genomför man en radarpraktik kl. 17-21)

Dag 2 kl. 09-16 Säkerhet & brand

Dag 3 kl. 09-17 VHF samt sjörätt, stabilitet och miljö

Dag 4 kl. 09-16 Sjukvård samt repetition

2-3 dagar senare genomförs examen.


Utbildningstider

Fyra dagar
Stockholm 25-28 april 2019
tors-sön
examination tors 2/5 kl 08
Plats finns

Stockholm 9-12 maj 2019
tors-sön
examiantion tors 16/5 kl 08
Plats finns

Stockholm 30 maj-2 juni 2019
tors-sön
examination ons 5/6 kl 08
Plats finns

Stockholm 13-16 juni 2019
tors-sön
examination ons 19/6 kl 08
Fåtal platser kvar

Stockholm 12-15 sept
tors-sön
Plats finns

Stockholm 26-29 sept 2019
tors-sön
Plats finns

Stockholm 17-20 okt 2019
tors-sön
Plats finns

Stockholm 14-17 nov 2019
tors-sön
Plats finns

Pris

6.900 kr exkl kurslitteratur och arbetsmaterial (785 kr). Examinationskostnaderna betalas direkt till examinatorn: 360 kr för VHF och 1.000 kr för slutexamination.

Har du redan ett SRC utgår den examensavgiften, samt att vi drar av 300kr på kursavgiften. 

Ovan priser exklusive moms.

Inom en vecka efter anmälan skickar vi en faktura till dig för din beställning. Betalningsvilkor 30 dagar. För mer detaljerade betalningsvillkor se här. För dig som vill ha andra betalningsvillkor, kontakta oss, så diskuterar vi saken!
 

Instruktörer

Leif Sällqvist
Gerhard Chronholm
Eric Lindén
Milo Dahlmann


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2019 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top