Handhavande av snabba fartyg

Utbildningens innehåll | Utbildningstider | Pris


Handhavande av snabba fartyg


I maj 2004 beslutade Sjöfartsverket att för den som kör båt med en kapacitet över 35 knop kommersiellt krävs examen i manövrering och navigering av höghastighetsfartyg. Utbildningen passar också bra för den som kör fritidsbåt, men vill få kunskap om körteknik, navigation och säkerhet! Under kursen får du dessutom gott om träning ute till sjöss.

Tycker du att det är många regler?
Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.

Utbildningen består av 12 timmar teori och resten båtpraktik till sjöss, fördelat på fyra hela dagar.  Eftersom vi alltid har små grupper (max 4 deltagare/instruktör och båt) betyder det att du kommer att öva mycket oavsett vilka båtar och farter du normalt färdas i. Vi använder RIB och en Arronett 27 ci.

Erbjudande 1
För dig med internationella ambitioner kan vi nu erbjuda Small Powerboat and RIB Master i samband med din höghastighetskurs. Det är en internationell utbildning godkänd av Engelska MCA som ger dig en internationell behörighet ombord bl.a. RIB-båtar upp till 20M från säker hamn samt obegränsat antal hästkrafter.

Erbjudande 2
Du som redan gått Handhavande av Snabba Fartyg men som vill komplettera med RIB Master, se mer information här.


Utbildningens innehåll

  • Fartygets egenskaper, skrov
  • Bryggtjänst och färdplanering
  • Säkerhet och utrustning i högfartsbåtar
  • Körteknik i hög fart
  • Manövrering i låg fart
  • Högfartsnavigation
  • Högfartsnavigation med radar
  • Passagerarsäkerhet
  • Examination
  • Högfartsnavigation med egen färdplanering

Förkunskaper
Fartygsbefäl klass VIII samt giltigt läkarintyg

Har du ”Skeppare-B”? Kontakta oss!

Efter genomförd utbildning krävs att deltagaren ansöker om själva certifikatet för Snabba Fartyg via Transportstyrelsens hemsida. Detta är en ny föreskrift som trädde i kraft den 1 januari 2012. Även du som gått utbildningen tidigare än 2012 behöver ansöka om certifikatet för att kunna vara behörig för farter över 35 knop.

Certifikatet är personligt och ansöks efter erhållande av kursintyget som du får när du klarat kursen.


Utbildningstider

Fyra dagar i rad
16-19 april

23-26 maj

13-16 juni

Pris

12.900 kr inkl lån av overaller, flytvästar och examination. Kurslitteratur tillkommer med 240 kr. Priser exkl moms.

Om du anmäler dig till RIB Master samtidigt som HSF så inkluderas den utbildningen i HSF med tillägg av 3-4 tim under slutet av två dagar samt tid för prov sista dagen.
Specialpris 3000 kr

Instruktörer
Kjell Johansson
Gerhard Chronholm


Advanced Fire Fighting | Basic Safety STCW Manila | CCM, Crowd-and Crisis Management | Förarintyg för båt | Fartygsbefäl som har en färsk kustskeppare | Fartygsbefäl klass VIII | Handhavande av snabba fartyg | Kustskeppare | Manöverintyg för högfartsbåt | Maskinbefäl klass VIII | Master of Yachts Limited, 200 T | Master of Yachts Unlimited 200 T | Medical First Aid | Privatlektioner | Refresh Advanced Fire Fighting | Refresh Basic Safety STCW Manila | Small Powerboat & RIB Master | Utbildning för varvsbesökande | Utbildning för företag | VHF - SRC | Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW |
Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2015 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer
Film


Sajtmap våra utbildningar
Advanced Fire Fighting | Basic Safety STCW Manila | CCM, Crowd-and Crisis Management | Förarintyg för båt | Fartygsbefäl som har en färsk kustskeppare | Fartygsbefäl klass VIII | Handhavande av snabba fartyg | Kustskeppare | Manöverintyg för högfartsbåt | Maskinbefäl klass VIII | Master of Yachts Limited, 200 T | Master of Yachts Unlimited 200 T | Medical First Aid | Privatlektioner | Refresh Advanced Fire Fighting | Refresh Basic Safety STCW Manila | Small Powerboat & RIB Master | Utbildning för varvsbesökande | Utbildning för företag | VHF - SRC | Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW |
Top