Kustskeppare ombord M20


  • Kustskeppare ombord M20

Kustskeppare ombord M20 med mycket praktik

Kustskeppare ombord M20 är en utmärkt chans att få kombinera teorin i klassrummet med praktiken i skärgården. Här ges du möjlighet att först få en teoretisk genomgång av Kustskepparintyget, för att därefter kasta loss med minsveparen M20 med övernattning ombord och direkt få en chans att testa dina nyvunna kunskaper.

Vi börjar med teori på torsdagen samt fredagen och fortsätter sedan resten av helgen ombord på M20. För mer detaljerat schema se längre ned på denna sida. Först lär vi oss om lanternor, fyrkaraktärer, dager och ljussignaler, väjningsregler, missvisning och deviation, mörkernavigering med och utan elektroniska hjälpmedel, ruttplanering i papperssjökortet med bestickföring, sjövägsmärken flytande som fasta, samt mycket mer. Därefter fortsätter vi med praktiska moment i skärgården på samma tema men nu hands-on.

M 20 är det sista kvarvarande sjögående örlogsfartyg i originalskick som minner om Sveriges sjöförsvarsoperationer under det andra världskriget. M 20 ingick i Svenska Flottan från 1941 och var en viktig komponent i minröjningsarbetet under krigsåren och många år därefter.

M 20 tjänstgjorde sedan under en mycket stor del av sin aktiva tid i Flottan som en utmärkt utbildningsplattform inom Skoldivisionen för praktisk utbildning i navigation åt Flottans blivande sjöofficerare. 2004 överläts fartyget till Statens Maritima muséer och är idag ett K-märkt, fullt klassat (C) sjögående Traditionsfartyg och drivs av den ideella Föreningen M 20.

Fartyget byggdes 1941 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. M 20 är ett träfartyg av Hondurasmahogny på järnspant. Överbyggnaden är i aluminium och däcket av Orgegon Pine. Framdrivning med dubbla motorer/propellrar som ger 13 knop, 27,7 meter lång och har ett deplacement om 67 ton.


Utbildningens innehåll

Torsdag 9/5 
16:00-17:30   Möjlighet till ombordmönstring/installation på M20   
18:00-21:00. Teori på Sjöskolan, Beckholmen 

Fredag 10/5 
09:00-16:00 Teoriundervisning på Sjöskolan, Beckholmen 
17:30 Avgång med M20 
20:00 Förtöjning Vaxholm. Grillafton 
Övernattning ombord M 20 

Lördag 11/5 
8:30 Avgång med M20. Navigering och övningar Stockholms Skärgård (Siarö-Husarö-Möja)  
18:00 Förtöjning Sandhamn (Lotsbryggan) 
19:30 Middag på Sandhamns Värdshus 
Övernattning ombord M20 

Söndag 12/5 
8:30 Avgång med M20. Navigering och övningar Stockholms Skärgård (Ingaröfjärden-Baggenstäket)
12:30 Ankomst Muséipiren vid Vasamuseet
16:00 Avslutning 

 


Utbildningstider

Fyra dagar
Stockholm 9 maj - 12 maj
Torsdag kväll till söndag eftermiddag
Fåtal platser kvar

Pris

Pris inkl. teori samt praktik ombord på Minsveparen M20 - 5.495 kr
Frukost och sjöluncher ombord ingår.

Kurslitteratur 540 kr

Examensavgift betalas tiull examinatorn 450 kr
Blå bok 50:- till examinatorn för de som saknar har en.
Tidpunkt för examination i överenskommelse med gruppen.

Förhandskrav att uppvisa i samband med examen:
Förarintyg
Båtpraktik dag

Om du önskar kurslitteraturen postad till dig anger du detta i samband med bokning.


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2019 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top