Master of Yachts Limited, 200 T

Utbildningens innehåll | Utbildningstider | Pris

Master of Yachts Limited, 200 T


 • Master of Yachts Limited 1
 • Master of Yachts Limited 2
 • Master of Yachts Limited 3
 • Master of Yachts Limited 4
 • Master of Yachts Limited 5

Master of Yachts Limited, 200 T

Sjöskolan på Beckholmen är Partner School till IYT, INternational Yacht Training Worldwide, vilket innebär att vi helt i egen regi genomför utbildningarna Master of Yachts Limited och Master of Yachts Unlimited.

Master of Yachts 200T Limited ger dig rätt att kommersiellt köra eller segla en båt upp till 200 ton i hela världen.  Båtarna ska vara flaggade i någon av de 25 länder som motsvarar ca 95% av alla yachter i världen. Hör av dig till oss om du vill veta vilka dessa är!

Läs mer om IYT, International Yacht Training »


Utbildningens innehåll

 • Navigation, tidvatten och strömmar
 • ColRegs (sjövägsregler m.m.)
 • Pilotage
 • Meteorologi
 • Maritime Law
 • Säkerhet ombord
 • Passageplanering
 • Praktik sjöss i fyra dygn där vi bl.a. övar pilotage, deviationstabeller, tilläggning, man överbord, väderprognoser, navigation och ankring.

Praktikdelen är en förberedelse inför den avslutande IYT Master of Yachts Limited Examination, som är en muntlig examinering av en extern IYT-certifierad examinator, som även ansvarar för ’uppseglingen’.

Godkänd teoridel erfordras för att delta i praktikdelen samt avslutande IYT Master of Yachts Limited examen. Både teori- och praktikdel på kursen kräver mycket egenstudier samt tidigare erfarenheter av gott sjömanskap. Detta är en intensiv kurs för dig med högt ställda krav!


Språk
Utbildningen sker huvudsakligen på engelska, den internationella sjöfartens språk. Engelsk ordlista med marina termer kommer att sändas ut i god tid innan kursstart.

Förhandskrav
Basic Safety Training som inkluderar:
a. First Aid Certificate. STCW 95
b. Fire Fighting Certificate. STCW 95
c. Sea Survival Certificate. STCW 95
d. Personal Safety and Social responsibility Certificate. STCW 95

 • Minst 3000 M på båt/skepp (motsvarande ”yacht”) till sjöss, av vilka 2000 M måste vara utomskärs men kustnära, dvs ej inomskärs.
 • Minst 50 dygn till sjöss som aktiv medlem i besättningen. (Ett dygn motsvarar 24 timmar i sträck till sjöss under gång. Delar av dygn kan ej inkluderas här).
 • 30 timmars mörkernavigation, där minst 6 timmar måste vara som skeppare eller vaktansvarig.
 • Mycket god vana vid att hantera båtar, samt erfarenhet av kaptenssysslor.
 • VHF-certifikat (Short Range Certificate).
 • Läkarintyg som visar tillräcklig syn, hörsel, färgseende etc. enligt speciellt formulär.

Se även www.IYTworld.com för exakta krav.


Utbildningstider

Pris

Segelbåt: 36.500 kr ex moms.


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2017 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top