Medical First Aid


  • Medical First Aid 1
  • Medical First Aid 2
  • Medical First Aid 3
  • Medical First Aid 4
  • Medical First Aid 5

Medical First Aid, Sjukvårdsutbildning för sjukvårdsansvariga ombord.

En gedigen sjukvårdsutbildning som uppfyller de krav som Transportstyrelsen och STCW ställer.

Medical First Aid är till för dig som ansvarar för sjukvården ombord på ett fartyg som har högst 2 timmar till anlöpningsbar hamn (skeppsapotek D).

Medical First Aid uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer, samt STCW. Sjöskolan på Beckholmen är av Transportstyrelsen godkänd utbildare av Medical First Aid (MFA) och efter utbildningen får du ett utbildningsintyg som är internationellt gångbart.

MFA innehåller många praktiska moment, där vi bland annat går igenom grundläggande anatomi, respiratorn samt cirkulation, bedömande av olycksplatser, olika tekniker vid återupplivningsförsök, att ta hand frakturer, brännskador m.m.

Du får med andra ord en gedigen sjukvårdsutbildning och lär dig att ta hand om skadade ombord.


Utbildningens innehåll

Medical First Aid är en 3-dagarrs kurs styrd av Transportstyrelsens författningsamling TSFS 2013:47 samt STCW Manila A-VI/4-1 och innehåller:

- Anatomi och Fysiologi
- Återupplivning
- Omhändertagande på olycksplats
- Farmakologi
- Kommunikation
- Hygien

I samband med kurstart skall du uppvisa giltlig ID-handling.


Utbildningstider

Tre dagar i rad
Stockholm 6-8 maj 2019
Plats finns

Pris

7.900 kr ex moms och ex kostnad för kurslitteratur

Instruktörer

Milo Dahlmann
Stina Jansson


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2019 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top