VHF kurs, SRC Certifikat


  • VHF-Certifikat, VHF Kurs

VHF-certifikatet heter numera Short Range Certificate och förkortas SRC. Kommunikation till sjöss.

Det är viktigt att kunna kommunicera från din båt. Och det bästa sättet att nå andra till sjöss är med VHF-apparaten. Den når längst, den når flest och den tål mest. Allt fler installerar VHF och för att använda den krävs förutom registrering hos PTS (Post och Telestyrelsen) även ett VHF-certifikat. Det är även ofta ett krav när du skall hyra båt, särskilt i Medelhavet. Enklaste sättet är att gå en VHF-kurs. Det är enkelt, det går fort, det är billigt och det är roligt.

Med den här utbildningen får du veta hur VHF-radion används ombord, hur all teknik och utrustning hänger ihop, hur alla regelverk fungerar och hur sjöräddningsarbete fungerar. Förutom teori övar vi att göra anrop med efterföljande frågor som kan uppstå när man ropar upp till exempel en marina innan sin ankomst. Vi övar även på på en DSC-simulator där du får chansen att testa hur det är att skicka ett nödmeddelande, snabbt, enkelt samt effektivt. Vi använder även simulatorn för att anropa Stockholm Radio och andra båtar. Allt för att du skall veta hur du skall agera när situiationen uppstår ombord på din båt.

DSC är en funktion som ingår i GMDSS-systemet, ett internationellt säkerhetssystem som gör att du kan använda din apparatur och använda dess funktioner samt inte minst kalla på hjälp i alla länder och bli hörd. Förutom VHF pratar vi även om AIS, SART, EBIRP, NAVTEX samt satelittelfoner. Alla viktiga och nödvändiga komponenter, beroende på hur långt du tänkt segla.

Från och med juli 2017 är det krav på att genomföra vissa DSC-övningar på en webb-simulator, tillhandahållen av NFB, innan du kan bli godkänd på det skriftliga provet.

Under kursen går vi igenom de olika DSC-funktionerna och förevisar simulatorn, så att du enkelt kan göra testet och få ut ditt intyg efter kursen. Rätt hanterat kan du påkalla uppmärksamhet, eller kalla på hjälp, med bara ett knapptryck. Mycket värt i en nödsituiation.

VHF-certifikatet heter numera Short Range Certificate och förkortas SRC. Certifikatet är internationellt erkänt. Utbildningen uppdaterades år 2000, vilket innebär att du som har ett certifikat äldre än så måste göra om provet för att få rätt behörighet igen. Regelverket kräver att du har ett SRC-intyg för att få lov att bruka en VHF-apparat med DSC-funktion. Är du osäker på om du har ett SRC-intyg, eller ett äldre VHF-certifikat, kan du titta på ditt intyg - står det "SRC" kan du segla lugnt, står det bara VHF-certifikat behöver du göra om provet för att få ett SRC.

I Sverige är vi ofta blyga, och skygga att prata i VHF'n. Efter VHF-kursen tror vi att du kommer få en annan inställning till VHF-apparaten, när du fått en bättre inblick på alla dess fördelar!

Efter genomförd utbildning genomför du skrivningen, ca 1 vecka senare.

Gå en VHF-kurs - det är kul, det går fort och kostar inte mycket samt inte minst är det väldigt lärorikt!

Ge bort denna kurs som presentkort?
Läs mer om våra presentkort genmom att klicka här!


Utbildningens innehåll

  • VHF-radions funktioner
  • För- och nackdelar med handburen VHF och en fast station.
  • Hur får jag tillstånd att använda en VHF?
  • Rutiner och praktisk färdighet. Hur jag gör anrop?
  • Trafikrutioner. Nödmeddelanden, ilmeddelanden och varningsmeddelanden
  • GMDSS
  • DSC-funktioner med handhavande
  • Internationell bokstavering
  • Föreskrifter. Tystnadsplikten

FÖRHANDSKRAV 
Man måste vara 15 år fyllda.

Lokal
Stockholm -  Beckholmen, Hus 526


Utbildningstider

En kväll
Stockholm 15 febr. 2018
kl. 17.30- 21.30
Examen 28 februari kl. 18
Plats finns

Stockholm 15 mars 2018
kl. 17.30-21.30
Examen 21 mars kl. 18
Plats finns

Stockholm 12 april 2018
kl. 17.30-21.30
Examen 18 april kl. 18
Plats finns

Stockholm 26 april 2018
kl.17.30-21.30
Examen 7 maj kl. 18
Plats finns

Stockholm 17 maj 2018
kl. 17.30-21.30
Examen 24 maj kl. 18
Plats finns

Stockholm 23 maj 2018
kl. 17.30-21.30
Examen 30 maj
Plats finns

Pris

840 kr exklusive kurslitteratur (200 kr) samt examinationsavgift (450 kr), allt ink moms.  Har du ingen examensbok sedan tidigare tillkommer 50 kr. Kaffe eller te och smörgås samt parkering utan extra kostnad utanför Sjöskolan i Stockholm.

Instruktörer
Leif Sällqvist
Gerhard Chronholm
Stina Jansson

 


Sjöskolan på Beckholmen
115 21 Stockholm
TELEFON: 08-661 09 09
031-762 09 09
E-POST: info@sjoskolan.se

© Copyright 2018 Sjöskolan
Sajt producerad av Piliz MflVi stödjer


Top